هیئت رئیسه

آقای محسن روناسی
سمت: رئیس هیئت ووشو استان اصفهان
تلفن همراه: ۰۹۱۲۰۱۸۳۶۳۱
پست الکترونیک: samen.1984@yahoo.com


خانم سامره خلیلی
سمت: نائب رئیس هیئت ووشو استان اصفهان
تلفن همراه : ۰۹۱۳۹۵۸۲۱۱۶

آقای علی هادی
سمت: دبیر هیئت ووشو استان اصفهان
تلفن همراه : ۰۹۱۳۱۱۵۰۳۳۷

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس