دسته: تقویم اجرایی

تقویم اجرایی سال ۱۳۹۷ فدراسیون ووشو ۰

تقویم اجرایی سال ۱۳۹۷ فدراسیون ووشو

۱۸ فروردين ماه : آغاز اردوي تيم ملي بزرگسالان ۲۰ فروردين ماه : آغاز اردوي تيم ملي جوانان ۱۱ خرداد ماه الي ۱۷ خرداد ماه : اعزام به داوري بين المللي ايتاليا ۱ تير...

تقویم اجرایی سال ۱۳۹۶ هیئت استان ۰

تقویم اجرایی سال ۱۳۹۶ هیئت استان

برگزاري جلسه كميته آموزش با مسئولين آموزش سبك ها و شهرستان ها در طول سال برگزاري كارگاه عملي تالو و ساندا تيرماه برگزاري كارگاه عملي ساندا (مخصوص داوران وسط بانوان) مرداد ماه برگزاري دوره...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس