انتصاب مربی اصفهانی برای سرمربیگری تیم ملی

آقای تیمور بنی طالبی بعنوان سرمربی تیم ملی تالو جوانان کشور انتخاب شدند. ایشان چندین قهرمان در سطح جهانی در استان اصفهان پرورش دادند.

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس