مربیان مرد ووشو

مربی باشگاه درجه رشته تلفن شهرستان
تیمور بنی طالبی خانه ووشو بین المللی تالو ۰۹۱۳۳۸۱۱۱۵۰ اصفهان مربی اسبق تیم ملی
علی هادی باشگاه جعفریه درجه۱ ساندا ۰۹۱۳۱۱۵۰۳۳۷ اصفهان دبیر هیئت
مجید عباسی خانه ووشو درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۰۶۸۰۸۹ صفهان مسئول کمیته مسابقات
کوروش امینی باشگاه خصوصی درجه۱  ساندا ۰۹۱۳۳۱۷۴۰۰۴  اصفهان کمیته داوران
سید رسول حسینی خواه ورزشگاه پیروزی- کوثر درجه۱ تالو ۰۹۱۳۱۱۵۶۳۷۶ اصفهان مسئول سبک
مجید کریمی باشگاه صاحب ابن عباد درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۳۰۶۳۳۵۸ اصفهان
عبدالواحد احمدیان باشگاه نام آوران درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۱۴۵۹۷۹ اصفهان
مجید اسدی باشگاه کوثر درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۳۰۰۲۸۰۶ اصفهان
مصطفی شمس فرهنگسرای مهر درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۳۴۶۶۱۴ اصفهان
جهانگیر کریمی درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۷۹۱۱۴۱۷ اصفهان
پژمان صادقی کلوپ مهرگان درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۰۸۴۷۶۹ اصفهان
افشاری پاسارگاد – مهر درجه۱ ساندا ۰۹۱۳۲۳۳۳۳۱۵ اصفهان
محمد نصيركرمي باشگاه تختي درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۲۲۶۰۸۳۷ شاهين شهر
مجيد علايي ورزشگاه نصر درجه۱ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۰۱۰۲۸۱ اصفهان
محمود حاجي هاشمي باشگاه نور درجه۱ ساندا ۰۹۱۳۳۱۲۲۴۷۷ خميني شهر
جهانگير خادم المهدي باشگاه امام صادق درجه۱ ساندا ۰۹۳۷۲۵۸۹۹۰۸ اصفهان
حميد ابراهيمي حب الائمه درجه۱ ساندا ۰۹۱۳۲۰۲۸۲۱۵ اصفهان
محمد جعفري خانه ووشو درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۲۶۷۰۱۹۱ اصفهان قهرمان جهان
نويد مكوندي خانه ووشو درجه۲ تالو ۰۹۱۳۵۸۸۵۲۳۸ اصفهان قهرمان جهان
حميد لادور باشگاه باران درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۹۰۶۲۴۱۰۱ اصفهان قهرمان جهان
امير رضا احمدي خانه ووشو درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۸۶۱۱۷۸ اصفهان
مصطفی صادق زاده باشگاه دلیران درجه۲ تالو ۰۹۱۳۹۰۸۹۱۸۷ اصفهان
محسن بهمن پور ورزشگاه کوثر درجه۲ تالو – تایچی ۰۹۱۳۷۹۱۱۱۰۹ اصفهان
سعید پایمرد باشگاه صاحب ابن عباد درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۶۲۸۸۳۲ اصفهان
علیرضا غفار مجموعه ورزشی علیقلی آقا درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۳۹۲۶۲۲ اصفهان
مالک تجاره باشگاه هلال احمر درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۰۶۷۵۹۱ اصفهان
ابراهیم آسترکی ورزشگاه بهمن درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۰۶۰۰۸۱۸ اصفهان
علیرضا متانی فلات ایران درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۳۰۰۰۸۹۵ اصفهان
محمد جعفری باشگاه دراگون درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۲۶۷۰۱۹۱ اصفهان
علیرضا فتحیه فرهنگسرای عرفان درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۲۱۱۲۴۱۰ اصفهان
مجید رجبی باشگاه هلال احمر درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۹۵۹۰۷۸۰ اصفهان
امیر رمضان پور باشگاه شاهین درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۹۱۲۲۱۲۳ اصفهان
اکبرچاوشی باشگاه عمار درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۱۳۸۰۹۶ اصفهان
خلیل فروغی باشگاه شائولین درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۱۰۶۷۳۷۸ اصفهان
اکبر اسفندیاری باشگاه صاحب ابن عباد درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۱۱۲۹۵۹ اصفهان
حسن ربیعی درجه۲ وینگ چون ۰۹۱۳۳۰۶۰۲۵۲ اصفهان
محسن بهمن پور باشگاه پرديس تايچي چوان ۰۹۱۳۷۹۱۱۱۰۹ اصفهان
حميد حسن دايي باشگاه ائمه اطهار درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۳۱۳۶۲۱۸ اصفهان
عليرضا سياوشي باشگاه مدرس درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۵۵۵۳۶۷۵ اصفهان
مهدي داستاني باشگاه بعثت درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۳۶۴۱۰۳۷۳۲ اصفهان
ميثم حسين زاده باشگاه اسوه درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۴۰۸۳۱۵۳ اصفهان
امير اميني باغ بهادران،باشگاه زاگرس درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۲۳۴۹۵۳۴ لنجان
سيد مسعود رفيعي مجموعه ورزشي تختي درجه۲ تالو – ساندا ۰۹۱۳۹۵۹۲۳۵۲ علويجه
امیررضا احمدی خانه ووشو درجه۳ ساندا ۰۹۱۳۱۸۶۱۱۷۸ اصفهان
ابراهیم صالحی مهر باشگاه دلیران درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۲۶۷۲۵۲۳ اصفهان
مجید کرمی بستگانی ورزشگاه کوثر درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۳۰۶۳۳۵۸ اصفهان
مهدی حیدری ورزشگاه پیروزی درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۷۲۶۷۱۶ اصفهان
علیرضا صفایی کیا سالن میثم درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۹۰۰۷۵۸۵ اصفهان
محسن حسن زاده باشگاه شاهد درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۶۶۸۰۶۱ اصفهان
محمد جواد كاويان پي مجموعه ورزشي ارتش درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۲۱۷۷۲۳۱۵۸ اصفهان
امير رمضان پور ورزشگاه شاهين درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۹۱۲۲۱۲۳ اصفهان
علي اكبر جعفري ورزشگاه خيبر درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۳۶۶۸۴۲۵ اصفهان
ابراهيم كرمي ۱۷ شهريور درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۰۵۵۸۹۵۲ مباركه
رضا كرمي چمگردان، باشگاه نور الهدي درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۷۵۲۶۴۸۱ لنجان
سجاد اميري باغبهادران، ورزشگاه تربيت درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۵۶۴۳۹۸۶ لنجان
ابراهيم اسدي بسيج خميني اجگرد درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۴۰۵۶۱۴۰ فلاورجان
علي ده خدا مجموعه ورزشي پرديس درجه۳ تالو – ساندا ۰۹۱۳۸۰۶۲۱۹۷ برخوار
حمید رضا حسینی باشگاه ووشو اسفه سالار درجه۳ ساندا ۰۹۱۳۲۷۵۳۴۴۲ شهررضا
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس