کمیته مربیان

شرح وظایف
۱- تشکیل چارت سازمانی کمیته مربیان
۲- راه اندازی کمیته مربیان در شهرستانها ی تابعه با هماهنگی و تعامل هیئت مربوطه
۳- نظارت و تعامل بر روند اجرای فعالیت کمیته مربیان شهرستانها ی تابعه
۴- شناخت کلیه مربیان فعال و غیر فعال استان اصفهان
۵- سطح بندی مربیان استان بر اساس فعالیت و سطح علمی و فنی ایشان
۶- نظارت مستقیم بر فعالیت مربیان استان در باشگاهها
۷- ارتقاءسطح فنی مربیان در قالب استاژهای فنی در تعامل با کمیته آموزش
۸- ایجاد انگیزه مربیان جهت پیشرفت فنی و علمی (معرفی مربی برتر در دوره های متوالی و یا معرفی ایشان به مطبوعات در تعامل با کمیته روابط عمومی)
۹- مطلع کردن هیئت از نیاز استان به پرورش مربی و یا ارتقاءدرجه مربیان استان
۱۰- برگزاری جلسات منظم با مربیان
۱۱- ایجاد رقابت در بین مربیان جهت گسترش ورزش همگانی و قهرمان پروری
۱۲- شرکت در شورای فنی هیئت بعنوان عضو و ارائه نکته نظرات تخصصی
۱۳- راه اندازی بانک اطلاعات مربیان استان و درج کلیه اطلاعات بدست آمده اطلاعات به همراه سطح بندی مربیان
۱۴- حضور در هیئت حداقل دو روز در هفته جهت پاسخگوئی و سازماندهی
۱۵- نوآوری ،خلاقیت و بهبود روشها و اجرایی نمودن آن با هماهنگی قبلی
۱۶- ارائه گزارش ماهیانه ،۶ ماهه و سالیانه به رئیس هیئت استان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس