جلسه ۲بهمن ماه

🎥 #هم‌اکنون | شورای عالی ورزش و تربیت بدنی کشور با حضور ریاست محترم جمهور، وزیر محترم ورزش و جوانان، مدیران کل و مسئولین ورزش و جوانان استان‌ها با حضور حاج محسن روناسی