دسته: هیئت شهرستانها

۰

اولین جلسه سبک هوپ گار

اولین جلسه سبک هوپ گار (بوکس جنوبی معبد شائولین) استان اصفهان باحضور امین جهان بین رئیس کمیته اموراستانها اقای زینعلی رئیس کمیته هوپگار استان اصفهان وتنی چندازمربیان پیشکسوت استان حضور داشتند مسولین کمیته این...

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس