بازدید سامره خلیلی نائب رئیس هیات استان از اردوهای آماده سازی تیم المپیاد استعدادهای برتر