جلسه هماهنگی سبک ها و کمیته های هیات ووشو استان اصفهان تشکیل شد

جلسه هماهنگی سبک ها و کمیته های هیات ووشو استان اصفهان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی هیات ووشو استان اصفهان دیروز سه شنبه یکم مرداد ماه ۱۳۹۸ جلسه هماهنگی هیات ووشو استان...