محسن روناسی در مجمع انتخاباتی هیات ووشو استان اصفهان برای چهار سال دیگر ابقاء شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، مجمع انتخاباتی هیات ووشو استان اصفهان روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه با حضور علیرضا امینازاده معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان...