تصویرها

۰

اعزام مربیان استان به دوره کوچینگ

شرکت ۶ مربی ووشو استان در دوره کوچینگ فدراسیون ووشو خانمها؛ مریم رضایت ،سمیه امینی،سحربهرامی، نجمه نمازی زاده،زهراسالم و زینب دانش نیا . تهران ؛ ۲۲ لغایت ۲۵ آذر ماه ۹۸ . @esfahanwushu1

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس